Poszukiwacze skarbów – książeczka dla dzieci

Jak zostać poszukiwaczem skarbów? Co to są zabytki i jak je chronić? Fundacja Zamek Szymbark ma przyjemność przedstawić swój najnowszy projekt: „W poszukiwaniu skarbów”. Książeczka przeznaczona jest dla dzieci od 4 do 12 roku życia i ma charakter edukacyjny.

Zaznajamia dzieci z 700-letnimi ruinami Zamku w Szymbarku oraz pojęciami z zakresu dziedzictwa kulturowego, opieki nad zabytkami, zadaniami konserwatora zabytków oraz dobrych praktyk przy poszukiwaniu zabytków ruchomych.

Książeczka powstała dzięki dofinansowaniu Instytutu Dziedzictwa Narodowego i będzie dystrybuowana w szkołach, przedszkolach oraz podczas wydarzeń organizowanych przez Fundację Zamek Szymbark.

W książeczce opisana została historia Michała planującego poszukiwanie skarbów. To doskonała okazja by zachęcić dzieci do zainteresowania się historią i dziedzictwem regionu. Z wersją elektroniczną książeczki można zapoznać się klikając poniższy link:

 

Poszukiwacze Skarbów – książeczka dla dzieci

Książeczki trafiły do szkół i przedszkoli, bawiąc i ucząc o historii Zamku w Szymbarku. Uczniowie Akademickiego Zespołu Placówek Oświatowych w Lubawie odbyli ciekawą lekcję historii z naszą publikacją.

Projekt został dofinansowany ze środków Narodowego Instytutu Dziedzictwa

Skontaktuj się z nami

Fundacja Zamek Szymbark

Szymbark 10a, 14-200 Iława

NIP : 7441823243 •  REGON: 384870249

Adres do korespondencji:
Prądzyńskiego 12/14, 01-222 Warszawa